Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

 

Дорогі семикласники!

Відтоді як існує людство, існує й інтерес до минулого - до історії.

Історія не просто розповідає про давні часи. Вона є постійною зміною поколінь, які здійснюють свій внесок у розвиток господарства, суспільства, культури. Перед кожним новим поколінням незмінно постають запитання: яке місце в історії посідає саме воно? У чому сенс його існування? Зрозуміти себе і свій час можна лише усвідомивши власний зв'язок із попередниками, з'ясувавши, якою була людина в минулому, що вона залишила своїм нащадкам.

Від Середньовіччя нас відділяє понад п'ятсот років, проте саме в ту далеку епоху були закладені основи сучасного світу.

Познайомитись і пізнати дивовижний світ Середньовіччя вам допоможе цей підручник. У ньому, поряд з викладенням основного історичного матеріалу, ви знайдете тексти середньовічних документів, які донесли до нас подих і колорит минулого. Рядки документів дозволять подивитися на Середньовіччя очима його сучасників і через їхні свідоцтва краще зрозуміти тогочасне життя. Важливо пам'ятати, що кожне джерело - результат праці конкретної людини, з її власним сприйняттям усього, що відбувалося. Тому вивчати середньовічні тексти треба дуже уважно і критично. Необхідно враховувати, хто, за яких обставин і з якою метою їх писав.

Чимало можуть розповісти також ілюстрації - малюнки та мініатюри з середньовічних рукописів, фотографії історичних пам'яток. Уважно роздивляйтеся їх і це сприятиме появі більш яскравого уявлення про Середньовіччя. Введені в основний текст «Подробиці» розширять знання про ту чи іншу історичну особу, дозволять дізнатися більше цікавого про окремі історичні події.

Важливу роль при вивченні історії відіграють карти. Працюючи з ними, ви зможете прослідкувати, які політичні й територіальні зміни відбувалися за доби Середньовіччя. На сторінках підручника ви зустрінете чимало нових слів. Вони виділені напівжирним шрифтом і мають пояснення. Крім того, у кінці підручника вміщений словник термінів.

Кожний параграф завершується запитаннями та завданнями до теми. Вони не лише допоможуть перевірити та закріпити отримані знання, а й навчать розмірковувати, відрізняти істину від вигадок і робити самостійні висновки.

Усе це дозволить відчути живу історію, почути голос далекої епохи, навчитися розуміти і любити розмаїтий світ Середньовіччя.

ВСТУП У ДОБУ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

§1. НАРОДЖЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЄВРОПИ

§2. ЛЮДИНА ТА ЇЇ ДОВКІЛЛЯ

§З. МАТЕРІАЛЬНИЙ СВІТ І ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ

§4. СУСПІЛЬСТВО І ДЕРЖАВА

§5. СЕРЕДНЬОВІЧНЕ МІСТО

§6. КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В V-ХІІІ СТ.

§7. ВЕРШИНА МОГУТНОСТІ І ЗАНЕПАД ПАПСТВА

§8. ТИСЯЧОЛІТТЯ ВІЗАНТІЇ

§9. АРАБСЬКИЙ ХАЛІФАТ

§10. НАРОДИ І КРАЇНИ СКАНДИНАВІЇ

§11. ФРАНЦІЯ: ВАЖКЕ ЗДОБУТТЯ ЄДНОСТІ

§12. АНГЛІЯ: ВІД АНГЛОСАКСОНСЬКИХ КОРОЛІВСТВ ДО СХОДЖЕННЯ ТЮДОРІВ

§13. СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ НА ШЛЯХУ ДО РОЗДРОБЛЕНОСТІ

§14. РОЗМАЇТТЯ СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО СВІТУ

§15. ЗНАННЯ І ОСВІТА

§16. ЛІТЕРАТУРА ТА МИСТЕЦТВО

§17. УТВОРЕННЯ І РОЗКВІТ ДЕРЖАВ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

§18. ПІВНІЧНО-СХІДНА РУСЬ: ЧЕРЕЗ РОЗДРОБЛЕНІСТЬ ДО ЗБИРАННЯ ЗЕМЕЛЬ

§19. НАРОДЖЕННЯ І ПІДНЕСЕННЯ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

§20. ТУРЕЦЬКА ДЕРЖАВА: ЧЕРЕЗ ЗАГАРБАННЯ ДО ІМПЕРІЇ

§21. ІНДІЯ: КРАЇНА СКАРБІВ І МУДРОСТІ

§22. ПІДНЕБЕСНА ІМПЕРІЯ


 

Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hosted by uCoz