Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

 

ББК 63.3(0)4я721 П44

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-2163 від 28.04.07р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено Рецензенти:

В.О. Дятлов - доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка;

В.Г. Ціватий - кандидат історичних наук, доцент, перший проректор Дипломатичної академії України при МЗС України.

Подаляк Н.Г.

П44 Історія Середніх віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2007. - 240 с.: іл., карти. - Бібліогр.: с. 236.

ISBN 978-966-504-569-5

У підручнику висвітлюється історія Середньовіччя - доби, яка тривала від середини V до кінця XV століття. Історія окремих країн і народів розглядається у тісному поєднанні з визначними подіями Середньовіччя. Особливу увагу приділено матеріальному, культурному, духовному життю середньовічної людини. Матеріал розміщено за хронологічно-проблемним принципом.

ББК 63.3(0)4я721

ISBN 978-966-504-569-5

© Подаляк Н.Г., 2007 © Видавництво «Генеза», оригінал-макет, 2007

 

Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hosted by uCoz